Domov Čas. distanca Indikatorji Projekt HWF English  
 
 

Projekt HWF - Gospodinjstva, delo in fleksibilnost (Households Work and Flexibilty )

O projektu HWF

Cilj tega projekta Evropske Unije (5. Okvirni program) je raziskati, kako spreminjajoče se oblike fleksibilnosti vplivajo na delo in družinsko življenje. 8 držav partnerk bo podalo primerjavo predvsem med Vzhodno in Zahodno Evropo ter pokazalo posledice različnih socialnih politik.

Koordinacija projekta: Institut für Höhere Studien, Avstrija

Partnerji v projektu: Švedska, Nizozemska, Velika Britanija, Slovenija, Madžarska, Češka, Romunija in Bolgarija.

Trajanje: Projekt se je pričel aprila 2000 in se bo nadaljeval do leta marca 2003.

Razumevanje fleksibilnosti:

Projekt temelji na anketiranju ljudi v posameznih državah, ki so bili povprašani o svojih izkušnjah ter izkušnjah ostalih članov gospodinjstva glede različnih oblik zaposlovanja. Enotni vprašalnik za vse države konzorcija zajema tako plačano kot neplačano delo ter strategije, s pomočjo katerih se gospodinjstva lotevajo teh različnih oblik dela.

Koordinacija mednarodnega projekta:

Koordinatorka projekta je prof. Claire Wallace, ki dela na Oddelku za sociologijo, Institut für Höhere Studien und Wissenschaftliche Forschung na Dunaju v Avstriji. Ta inštitut, ki koordinira projekt, zaposluje 140 raziskovalcev in pokriva področja sociologije, političnih ved, ekonomije in financ. Je privatna, neprofitna organizacija, ki sta jo leta 1963 ustanovila Paul Lazarsfeld in Oskar Morgenstern z namenom razvijati izobraževanje in raziskovanje na področju socialnih ved v Avstriji. Claire Wallace je tudi gostujoča profesorica na University of Derby, VB, in se zadnje desetletje ukvarja s procesi transformacije v Vzhodni in Srednji Evropi. Pred tem je delala na projektih, povezanih z nezaposlenostjo, neformalnimi ekonomijami in spreminjujočimi se vzorci dela v Veliki Britaniji.

Slovenski partner v mednarodnem konzorciju:

SICENTER (Center za socialne indikatorje) je privatna neprofitna raziskovalna ustanova, registrirana pri slovenskem Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport. Koordinator slovenskega dela na projektu je prof. dr. Pavle Sicherl. Rezultati projekta so dosegljivi v angleščini na tej spletni strani. Druge raziskovalne projekte, ki jih je izvajal SICENTER, so financirale razne institucije: Banka Slovenije, Evropska skupnost, Urad za makroekonomske analize in razvoj, Služba vlade RS za evropske zadeve, ministrstvo za gospodarske dejavnosti in ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.

Dokumenti v slovenščini

PREGLED LITERATURE IN DISKUSIJE O FLEKSIBILNOSTI, SLOVENIJA (povzetek)
TRENDI IN POLOŽAJ V SLOVENIJI (povzetek)
ANALIZA ANKETE O FLEKSIBILNOSTI DELA V SLOVENIJI (povzetek)
Fleksibilnost trga dela v Sloveniji z vidika zaznav podjetij in posameznikov (PDF dokument)

Dokumenti v angleščini
   Time Distance: A Missing Link in Comparative Analysis

LITERATURE REVIEW:

Chapter Five, in Claire Wallace (ed.), Critical Review of literature and discourses about flexibility, HWF Research Report # 1, Vienna, 2002 Slovenia (PDF document)


ANALYSIS OF SURVEY FOR SLOVENIA (400 Kb)

  Contents, Executive summary
  
Chap. 1: Patterns of flexibility
  Chap. 2-4: Work & household
  Chap. 5: Three flex. groups
  References and Appendixes

CONTEXT REPORT
   HWF Research Report #2
LONG TERM TRENDS IN ATYPICAL FORMS OF EMPLOYMENT
COMPARING GROUPS BY WORK FLEXIBILITY ACROSS EIGHT COUNTRIES - Murcia, September 24, 2003; 6th Conference of the European Sociological Association
PROJECT CONSORTIUM
 
 

DomovČasovna distanca IndikatorjiProjekt HWF English
© SICENTER - Center za socialne indikatorje, Ljubljana, Slovenija

Kontaktni naslov: info@sicenter.si
Zadnja sprememba: 15 January, 2004