Domov Čas. distanca Indikatorji Projekt HWF English  
 
 

Nova primerjalna analiza nekaterih kazalcev informacijske družbe
(Objavljeno: 04.12.2002)

Znani so rezultati komparativne analize izbranih indikatorjev položaja Slovenije s področja interneta, osebnih računalnikov in mobilnih telefonov, ki jo je za ministrstvo za informacijsko družbo izdelal dr. Pavle Sicherl. Tukaj predstavljamo nekaj glavnih ugotovitev, v priponkah pa so dodani bolj podrobni rezultati.

Glavne ugotovitve so naslednje:

1. Analiza štirih indikatorjev s področja informacijske družbe predstavlja položaj Slovenije v primerjavi s 15 državami EU, 10 državami kandidatkami ter z ZDA in Japosko. Izjemen razvoj interneta za številne uporabe pa povzroča, da se podatki o infrastrukturi in uporabi interneta lahko razlikujejo med raznimi mednarodnimi javnimi in privatnimi institucijami. Zato se je potrebno zavedati relativnosti predstavljenih zaključkov. V tem prispevku so bili namenoma uporabljeni predvsem podatki Eurostata, ki so sicer tudi sami podvrženi navedenim problemom, so pa vseeno tisti vir, na podlagi katerega v EU razpravljajo o položaju na področju informacijske družbe.

2. Položaj Slovenije glede na osebne računalnike na 100 prebivalcev je v zadnjih petih letih blizu povprečja EU15. Slovenija je najboljša med 10 državami kandidatkami in je pred Portugalsko, Italijo, Grčijo in Španijo. Ocenjevanje njenega položaja v Evropi in svetu pa ne more temeljiti le na statičnih merah kot sta indeks ali procentualna razlika v določenem času, ker ne jemljeta v poštev časovne dimenzije. Zato je statična analiza dopolnjena z oceno časovne distance kot dodatne statistične mere razlik. Podrobnejši pregled metode časovnih distanc (S-distance) je na razpolago na spletni strani www.sicenter.si. S-distanca nam pove koliko let prej je primerjana država dosegle sedanjo vrednost indikatorja za Slovenijo (časovna prednost), oziroma koliko let prej je Slovenija dosegla sedanjo vrednost indikatorja v državi, ki zaostaja za Slovenijo (časovni zaostanek).

3. Indikator uporabniki interneta na 100 prebivalcev je prav tako blizu povprečja EU15, s tem da so bila gibanja v zadnjih 8 letih neenakomerna. Skupaj z Estonijo je Slovenija na čelu držav kandidatk in pred šestimi državami EU. Vendar pa zaostaja 2-3 leta za najboljšimi, t.j. skandinavskimi državami in ZDA. Za indikator internet hosti na 100 prebivalcev je Slovenija leta 2001 dosegala okoli 42% povprečja EU15. Pri tem je Slovenija poslabševala svoj relativni položaj, leta 1997 je zaostajala za povprečjem EU15 za 6 mesecev, sedaj pa za 3,6 let. Za najboljšimi, za ZDA in Finsko, Slovenija zaostaja za okoli 7 let, hkrati pa tudi EU15 pomembno zaostaja za ZDA.

4. Pri naročnikih mobilne telefonije na 100 prebivalcev (podatki ITU) zaseda Slovenija najvišje mesto med štirimi analiziranimi indikatorji. Samo sedem od 25 primerjanih držav ima višje vrednosti od Slovenije, ki je v zadnjih treh letih napredovala zelo hitro. Časovne distance so majhne zaradi visokih stopenj rasti.

5. Slovenija je blizu povprečja EU15 pri indikatorjih osebnih računalnikov in uporabnikov interneta na 100 prebivalcev, pri številu naročnikov mobilne telefonije je boljša od povprečja EU15, pri internet hostih pa zaostaja. Pri zadnjih je Slovenija bolje začela kot nadaljevala. V splošnem je položaj Slovenije boljši pri manj zahtevnih področjih, kot so mobilni telefoni, manj pa pri bolj zahtevnih, kot so internet hosti per capita. To kaže na nujno potrebne bistvene izboljšave na teh področjih.
 
 

DomovČasovna distanca IndikatorjiProjekt HWF English
© SICENTER - Center za socialne indikatorje, Ljubljana, Slovenija

Kontaktni naslov: info@sicenter.si
Zadnja sprememba: 14 April, 2005