Domov Čas. distanca Indikatorji Projekt HWF English  
 
 

Časovna distanca

O časovni distanci

Nova statistična mera S-distanca prispeva dodatno dimenzijo konvencionalnim meram pri analizi časovnih serij. Časovna perspektiva, ki nedvomno postoji v človekovi percepciji pri primerjavi različnih situacij, je sistematično predstavljena v primerjalni analizi tako kot koncept, kakor tudi kot kvantificirana mera. Obstoječe metode primerjalne analize ne upoštevajo, da, poleg statičnih mer neenakosti (razlike, distance) v vrednostih indikatorja v dani točki časa, obstaja tudi teoreticno enako univerzalna mera neenakosti (razlika, distanca) v času, ko dve primerjani enoti dosežeta dano raven indikatorja. Nova statistična mera S-distanca meri časovno razliko, t.j. razdaljo v času med dvema točkama v času, pri katerih primerjani enoti dosežeta dano raven indikatorja X.

Članki in ostali dokumenti on-line

  • RAZKORAK MED EVROPSKO UNIJO, ZDA IN JAPONSKO, Posvetovanje 4. Noordungov forum "Državljani in lizbonska strategija", Ljubljana, Slovenska znanstvena fundacija, 14.6.2005 | predstavitev | abstrakt |
  • KJE SI SLOVENIJA IN KJE JE EVROPA? Posvetovanje Slovenija, lizbonska strategija in barcelonski cilji, Ljubljana, GZS | predstavitev |
  • RAZLIKE V STOPNJI RAZVOJA IN POLOŽAJ SLOVENIJE V EVROPI, 5. poglavje v knjigi Fleksibilnost dela - primerjalna analiza, SICENTER |celotno poglavje |
  • ČASOVNA DISTANCA (S-DISTANCA) KOT NOVA STATISTIČNA MERA RAZLIK
    V RAZVITOSTI IN BLAGINJI |celotno poglavje |
  • BIBLIOGRAFIJA
  • MEDNARODNE PRIMERJAVE IN BENCHMARKING SLOVENIJA – EU15, Pot v globalno konkurenčnost – “Slovenija in lizbonska strategija” GZS, Ljubljana, 21. 4. 2005 | predstavitev |
  • Več o časovni distanci - v angleščini

 

 

 

DomovČasovna distanca IndikatorjiProjekt HWF English
© SICENTER - Center za socialne indikatorje, Ljubljana, Slovenija

Kontaktni naslov: info@sicenter.si
Zadnja sprememba: 29 July, 2005